Posty

Susanne Orosz"Dlaczego mleko jest białe? Historyjki dla ciekawskich dzieci." recenzja

Mniej recenzja, więcej refleksja

"Błędny rycerz" M. Bajor, recenzja