Posty

W. Lashner, "Z krwi i kości"

R.P. Evans, "Dotknąć nieba"

S. J. Bolton "Karuzela samobójczyń"

Gayle Forman, "Wróć, jeśli pamiętasz"

A. Piper, "Demonolog"

"Opowieści z miasta wdów i kroniki z ziemi mężczyzn" James Cañón

T. Gerritsen, "Grzesznik"